Explore Transifex

account-financial-tools (12.0)

account-financial-tools (12.0)

Spread the word
14 Languages

Spanish

98%

Russian

34%

Galician

1%

Catalan

1%

Italian

0%

Romanian

0%

Turkish

0%

Breton

0%

Arabic

0%

Chinese

0%

German

0%

French

0%

Lithuanian

0%

Portuguese (Brazil)

0%