Explore Transifex

account-financial-tools (13.0)

account-financial-tools (13.0)

Spread the word
14 Languages

Spanish

100%

Russian

44%

Breton

5%

Catalan

2%

Galician

2%

Portuguese (Brazil)

0%

Romanian

0%

Turkish

0%

Arabic

0%

Chinese

0%

German

0%

French

0%

Italian

0%

Lithuanian

0%