Explore Transifex

Better

Better

Spread the word
41 Languages

Russian

99%

French

98%

Italian

89%

German

86%

Basque

76%

Czech

75%

Polish

70%

Japanese

70%

Spanish

69%

Bulgarian

69%

Turkish

69%

Catalan

69%

Dutch

69%

Chinese

69%

Persian

69%

Indonesian

69%

Portuguese (Brazil)

69%

Thai

69%

Vietnamese

69%

Chinese (Taiwan)

69%

Korean

69%

Macedonian

68%

Mongolian

68%

Galician

68%

Norwegian

68%

Finnish

68%

Slovak

68%

Croatian

68%

Hebrew

68%

Romanian

68%

Greek

68%

Lithuanian

68%

Slovenian

68%

Serbian

68%

Swedish

68%

Bosnian

68%

Danish

68%

Hungarian

68%

Ukrainian

68%

Portuguese (Portugal)

68%

Latvian

67%