Explore Transifex

QField Documentation

QField Documentation

qfield.org/docs

Spread the word
33 Languages

Spanish

42%

Italian

19%

Romanian

19%

French

18%

Japanese

17%

Portuguese

14%

Galician

14%

Dutch

13%

Hungarian

11%

German

10%

Chinese

9%

Finnish

7%

Turkish

7%

Ukrainian

5%

Persian

3%

Czech

2%

Bulgarian

2%

Indonesian

2%

Croatian

2%

Portuguese (Brazil)

2%

Hebrew

1%

Polish

1%

Estonian

0%

Slovenian

0%

Lithuanian

0%

Russian (Ukraine)

0%

Catalan

0%

Georgian

0%

Russian

0%

Vietnamese

0%

Romansh

0%

Kinyarwanda

0%

Arabic

0%