Explore Transifex

QField for QGIS

QField for QGIS

qfield.org

Spread the word
61 Languages

Croatian

100%

Chinese

100%

Bulgarian

100%

Portuguese

99%

Galician

99%

Indonesian

99%

Spanish

99%

French

98%

Italian

98%

Hungarian

97%

Arabic

95%

Dutch

90%

Polish

90%

Bosnian

88%

Japanese

88%

Portuguese (Brazil)

83%

Korean

81%

Russian

77%

Finnish

75%

Ukrainian

74%

Georgian

64%

German

53%

Czech

53%

Turkish

51%

Basque

31%

Slovenian

25%

Romanian

22%

Lithuanian

21%

Swedish

21%

Greek

16%

Catalan

13%

Latvian

13%

Vietnamese

11%

Kinyarwanda

9%

Chinese Traditional

8%

Uzbek

6%

Afrikaans

5%

Persian

4%

Estonian

3%

Hebrew

2%

Sardinian

2%

Mongolian

2%

Hindi

1%

Romansh

0%

Nyanja

0%

Norwegian

0%

Arabic (Iraq)

0%

Serbian

0%

Thai

0%

English (United Kingdom)

0%

Chinese (Taiwan)

0%

English (United States)

0%

Spanish (Mexico)

0%

French (France)

0%

Catalan (Spain)

0%

Italian (Italy)

0%

Arabic (Saudi Arabia)

0%

Czech (Czech Republic)

0%

Hindi (India)

0%

Indonesian (Indonesia)

0%

Chinese Simplified

0%