Explore Transifex

Spread the word
31 Languages

Italian

99%

Spanish

99%

French

98%

Portuguese

98%

Croatian

98%

Chinese

98%

Polish

98%

Galician

55%

Japanese

49%

Romanian

33%

Portuguese (Brazil)

26%

Finnish

13%

Czech

13%

Turkish

13%

Hungarian

13%

Estonian

10%

German

7%

Basque

6%

Bulgarian

5%

Ukrainian

3%

Latvian

3%

Kinyarwanda

1%

Persian

0%

Sardinian

0%

Chinese Traditional

0%

Catalan

0%

Georgian

0%

Lithuanian

0%

Vietnamese

0%

Chinese (China)

0%

Chinese (Hong Kong)

0%