Explore Transifex

Spread the word
31 Languages

Galician

100%

Chinese

100%

Japanese

100%

Croatian

100%

Italian

96%

Finnish

96%

Spanish

96%

Portuguese

95%

French

95%

Polish

92%

Romanian

85%

Ukrainian

83%

German

63%

Czech

43%

Portuguese (Brazil)

22%

Basque

20%

Turkish

13%

Hungarian

11%

Estonian

10%

Bulgarian

4%

Latvian

3%

Sardinian

2%

Kinyarwanda

1%

Persian

1%

Chinese Traditional

0%

Catalan

0%

Georgian

0%

Lithuanian

0%

Vietnamese

0%

Chinese (China)

0%

Chinese (Hong Kong)

0%