Explore Transifex

Spread the word
31 Languages

French

100%

Spanish

100%

Portuguese

100%

Croatian

100%

Finnish

100%

Italian

100%

Polish

99%

Chinese

98%

Ukrainian

98%

Romanian

98%

Galician

64%

Czech

48%

Japanese

48%

Portuguese (Brazil)

25%

Turkish

17%

Hungarian

12%

Estonian

10%

German

6%

Basque

6%

Bulgarian

5%

Latvian

3%

Sardinian

1%

Kinyarwanda

1%

Persian

0%

Chinese Traditional

0%

Catalan

0%

Georgian

0%

Lithuanian

0%

Vietnamese

0%

Chinese (China)

0%

Chinese (Hong Kong)

0%