Explore Transifex

Spread the word
31 Languages

French

100%

Spanish

100%

Chinese

100%

Croatian

100%

Finnish

100%

Portuguese

100%

Polish

94%

Italian

93%

Romanian

89%

Ukrainian

87%

Galician

73%

German

66%

Czech

45%

Japanese

42%

Portuguese (Brazil)

24%

Turkish

13%

Hungarian

11%

Estonian

9%

Basque

5%

Bulgarian

4%

Latvian

3%

Sardinian

1%

Kinyarwanda

1%

Persian

0%

Chinese Traditional

0%

Catalan

0%

Georgian

0%

Lithuanian

0%

Vietnamese

0%

Chinese (China)

0%

Chinese (Hong Kong)

0%