Explore Transifex

guifi.net-xoln

guifi.net-xoln

Spread the word
3 Languages

Spanish

100%

English

8%

Galician

0%